Sekretes/integritets policy

Miljösmarta värnar om din personliga integritet, och vår Integritetspolicy syftar till att förklara på vilket sätt sidan samlar in dina personuppgifter och hur de sedan används. Ur Policyn går att utläsa vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande. Frågor kring integritet och dataskydd kan alltid skickas till oss via kontaktformuläret på hemsidan.

Du accepterar Integritetspolicyn och vår behandling av dina personuppgifter genom att använda Kidsstyles tjänster. Du accepterar även att Kidsstyle använder elektroniska kommunikationskanaler för informationsutskick till dig. Att läsa och förstå vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster är viktigt för oss.

Miljösmarta behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig att använda vår hemsida eller våra betalningsalternativ, och vi tar största möjliga hänsyn till din integritet.
 
Google analytics
  • We Uses Google Analytics
  • Masks IP addresses to hide personal information
  • Has turned off Google Data Sharing
  • Does not use other Google services in conjunction with Google Analytics cookies.


Sekretesspolicyn förklarar följande:
-Vilken information vi samlar in och varför.
-Hur vi använder informationen ifråga.
-Kommer miljosmarta.se att dela din information med någon?
-Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information. -Hur och vart lagras datan?

Vilken information vi samlar in och varför.
När du genomför ett köp på kidsstyle.se.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik.

Hur vi använder informationen ifråga.
Personuppgiferna "Namn" samt "Adress" delas med Postnord för att kunna levera varan, Telefonnummer delas för att kuna erbjuda SMS notifiering av trackingnummer. Läs mer om postnords policy här: https://www.postnord.se/integritetspolicy

När du betalar använder du Paysons betalningsportal, vi (Kidsstyle) får ej tillgång till personnummer, kortnummer, eller eventuell kreditupplysningshandlingar. Dessa skickas krypterat mellan er och Payson för mer information om Paysons hantering av personuppgifter se https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/ Det vi får ut av Payson om kund är om de betalt samt en veifikation på vad som beställts.

Kommer miljosmarta.se att dela din information med någon?
Vi kommer under inga omständigheter att sälja dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen inte godkänt detta.

Myndigheter
I händelse av att myndigheter efterfrågar information och aktivitet relaterat till dina personuppgifter måste vi delge den information som efterfrågas. Exempel på sådan myndighet är Skatteverket och Polisen. Lagkrav stödjer också delning av uppgifter om eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism.

Köp eller försäljning av verksamhetenu>
I händelse av försäljning av Kidsstyle.se eller Kidsstyle.se köp av annan verksamhet kan dina personuppgifter delas med tredje part.

I vilka länder sker vår behandling av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer vid varje tillfälle att behandlas inom EU/EES. Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år.

Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har om dig. Utdraget skickas kostnadsfritt i ett exemplar vid ett tillfälle per år.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli glömd
Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt.
Borttagningen kan inte återkallas/återskapas och när borttagningen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Kidsstyle som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Som användare påverkas du inte alls av detta, eftersom alla inställningar man får är utgångsinställningar.

Informationen som lagras är: vilken status man har (ingen som vanlig besökare) samt vilket språk man har valt (svenska). Denna sida kräver att du tillåter cookies om du ska kunna använda alla funktioner på sidan.

Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du inte kommer att kunna utföra dina besök/ärenden på sitens tjänster.

Hur aktiverar jag cookies?
Internet explorer
Välj i menyn:
1. Verktyg
2. Internetalternativ
3. Fliken sekretess
4. Flytta skjutreglaget till önskat alternativ. "Mellan" är defaultläget
5. Tryck "OK"

Mozilla Firefox
Välj i menyn:
1. Verktyg
2. Inställningar
3. Klicka på "Sekretess"
4. Klicka i checkboxen för "Tillåt att webbplatser lagrar kakor". Detta är defaultläget
5. Tryck "OK"
 

 för andra webläsare ser här:

Lista över cookies vi samlar in

 

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.