Miljö arbete

Vårt miljö arbete

Vi på miljösmarta försöker leva som vi lär och miljö arbetet står alltid ifokus oavsett vad vi jobbar med. Vår hållbarhetsplan har vi delat in i 3 faser, i första fasen jobbar vi internt och med våra leverantörer för att se hur vi kan optimera vår miljöpåverkan, vi ser över hur hur våra varor levereras och paketeras där vi i största möjliga mån försöker använda tåg och fartyg framför flyg och använda onödigt emballage.


I nästa fas kommer vi börja jobba med klimat och miljökompensering genom https://www.tricorona.se vilket innebär att man finansiera en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten, åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är lika stor eller större som de utsläpp som ska kompenseras. Vårt mål i fas två är att klimatkompenseras till 100% våra transporter från leverantör till lager samt den belastning som vår verksamhet I form av energianvändning och kommunikationer.


I tredje fasen kommer vi vända på varje sten i företaget och därmed uppnå en certifierings nivå Gold Standard som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.

Donationer

Femman

Genom att lägga till "Femman" vid beställning så kan du enkelt skänka fem kronor till ett projekt på ”klimatkompensera.se” för varje 5:a som doneras av kunden så lägger vi en 5:a. När vi nått summa så kommer vi redovisa vilket projekt och hur mycket på blogen.


Årsvinsten

10% av vinst innan utdelning kommer att oavkortat gå till något miljökompenserings projekt, detta kommer vi redovisa på vår blogg efter varje räkenskapsår.