Glas

Glas är i sig mycket energikrävande, men däremot håller dem länge och vid återvinning används en bråkdel av energin